Chuyên mục: Tin tức

Các chứng chỉ tiếng Anh được ưu chuộng nhất tại Việt Nam

Trong thời buổi hiện nay, Tiếng Anh được xem là cơ sở để quyết định mức độ phát triển nghề nghiệp của mỗi người. Hầu hết các công ty đều dựa vào các chứng chỉ tiếng Anh để xếp loại và phân hạng mức lương. Do đó bất kỳ ai cũng cần có chứng chỉ […]

Back To Top