Thứ 2 Đến Thứ 7: 8h00-17h30
Lịch thi tiếng Anh B1 B2 VSTEP
Home » Lịch thi tiếng Anh B1 B2 VSTEP

Hình thức thi: Thi trên máy

Đối tượng dự thi: Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi: Thí sinh tự do 1.800.000đ/thí sinh

Hồ sơ đăng ký:

  • Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của trường)
  • 03 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng).
  • 01 bản photo công chứng CMND hoặc CCCD.

Thời gian cấp chứng nhận: 10 ngày biết kết quả online, 20 ngày sau nhận chứng nhận.

Trường Đại Học Ngân Hàng Tp. HCM
Tháng 5
Ngày thi: 
19.20.21/05/2023
Hạn đăng ký:
09/05/2023
Trường Đại Học Sư Phạm Tp. HCM
Tháng 5
Ngày thi:
20/05/2023
Hạn đăng ký:
13/4 – 09/05/2023
Trường Đại Học Văn Lang
Tháng 5
Ngày thi:
16,17/05/2023
Hạn đăng ký:
09/05/2023
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc Gia Tp HCM
Tháng 5
Ngày thi:
23/05/2023
Hạn đăng ký: 
15/05/2023
Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM
Tháng 5
Ngày thi:
27-28/05/2023
Hạn đăng ký:
17/05/2023
Trường ĐH Ngoại ngữ - Đại học Huế
Tháng 5
Ngày thi:
23,24/05/2023
Hạn đăng ký:
05/05/2023
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Tháng 5
Ngày thi:
13,14/05/2023
Hạn đăng ký:
03/05/2023
Trường ĐH Vinh
Tháng 5
Lịch thi:
đang cập nhật
Hạn đăng ký:
đang cập nhật 
Trường ĐH Tây Nguyên
Tháng 5
Lịch thi:
Đang cập nhật
Hạn đăng ký:
Đang cập nhật