Q11: 0832.468.540 (Thầy Phi)
319A9 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, HCM.
Q10: 0981.819.079 (Thầy Phương)
206/19 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, HCM
NHẬN HỒ SƠ LUYỆN THI TIN HỌC 
CHỨNG CHỈ TIN HỌC CB & NC

Bạn Đang Cần Bổ Sung Chứng Chỉ Tin Học Của Bộ Giáo Dục. Để Xét Tốt Nghiệp, Bổ Sung Hồ Sơ Thi Công Chức Viên Chức. Nâng Hạng Ngạch Xét Tăng Lương Tại Cơ Quan. Tuy Nhiên Kiến Thức Lâu Không Sử Dụng Sợ Thi Nhiều Lần Không Đạt Chứng Chỉ. Bạn Mong Muốn Tìm Kiếm Đơn Vị Luyện Thi Cam Kết Thi 1 Lần Đạt Kết Quả. Tiết Kiệm Thời Gian Và Tiền Bạc.

NHÂN TƯ VẤN NGAY 0832.468.540 (Thầy Phi)
Some Good Reasons To Choose Broadband
phong-thi-tin-hoc
Ultra Fast

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Ultra Reliable

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Entertainment

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Ultra Fast

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

1
Học Viên Thi Đạt
1
Khoá Thi Đã Tổ Chức
1
Hội Đồng Của Bộ
1
Khoá Học Đã Tổ Chức
Why Choose Us
We Are Best Available

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Priority Always To Clients

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Number of Sources in Industry

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Explore Our Best Features
Home Broadband

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

WIFI Connection

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Set Top Box Connection

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Fire stick TV

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Mobile Connection

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Security Services

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Học Phí Tin Học Cơ Bản

Chứng Chỉ Tin Học

Cơ Bản

$900 Nghìn

Per Month

  • 150+ channels
  • Up to 20Mbps fiber
  • Made for Single Device
  • Quality Bandwidth
Know More

Chứng Chỉ Tin Học

Nâng Cao

$1 Triệu

Per Month

  • 450+ channels
  • Up to 20Mbps fiber
  • Made for Single Device
  • Quality Bandwidth
Know More
Experience the magic of technology

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. 

Contact Us
Mẫu Chứng Chỉ Chuẩn

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

1
Mặt Trước

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

2
Mặt Sau

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Some Features About Us
24/7 Support

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Quick Installation

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

24/7 Support

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

We Are Here To Provide You Best

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.

Learn More
Contact Us