Q11: 0832.468.540 (Thầy Phi)
319A9 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, HCM.
Q10: 0981.819.079 (Thầy Phương)
206/19 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, HCM

Listening Part 1

Bắt Đầu Phần Phần Thi Listening Part 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *