Thi chứng chi tin học cấp tốc đảm bảo đầu ra

Người đi làm, cán bộ viên chức, sinh viên đang cần bổ sung GẤP chứng chỉ tin học cơ bản hoặc nâng cao. Nhưng ít dùng đến máy vi tính với thời gian hạn hẹp không thể tham gia các lớp dài hạn.  Đang tìm kiếm một địa chỉ uy tín để luyện thi lấy chứng chỉ cho mình.

Read More