Thẻ: Lịch thi tiếng Anh B1

Thi bằng tiếng Anh A2, B1 ĐH Trà Vinh cam kết đầu ra

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 1, 2, 3, 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đào tạo năm 2019; Viện phát triển nguồn năng lực thuộc Trường Đại học Trà […]

Back To Top