Tài liệu thi tin học cơ bản và nâng cao

Nhằm hỗ trợ học viên đang có nhu cầu luyện thi lấy chứng chỉ tin học. Nhưng không có thời gian đến lớp ôn luyện tin học cấp tốc. Vẫn có đủ khả năng thi đạt chứng chỉ trong một kì thi đầu tiên.

Trung tâm Nam Long cung cấp tài liệu tin học trên nền tảng trực tuyến. Theo bộ tài liệu hướng dẫn chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao. Với thông tư thông 3 của bộ giáo dục và đào tạo.

Read More