Thẻ: Tiếng Anh B2

Thi tiếng Anh B1, B2 đảm bảo đầu ra ĐH Sư Phạm

Bạn đang cần luyện thi tiếng Anh B1, B2 tại trường ĐH Sư Phạm Tp. HCM. Nhằm đáp ứng nhu cầu luyện thi lấy chứng chỉ tiếng Anh B1, Chứng chỉ tiếng Anh B2 gần nhất trong tháng Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ viên chức Giáo viên THCS, THPT Sinh viên cần chứng chỉ để […]

Tiếng Anh B2 cấp tốc cam kết đầu ra

Bạn đang có nhu cầu luyện thi chứng chỉ tiếng Anh B2 để hoàn tất hồ sơ tại cơ quan. Nhưng chưa biết chọn trường nào để thi và thi ở đâu đảm bảo kết quả đầu ra. Bằng tiếng Anh B2 là gì? Là Trình độ Anh ngữ B2 bậc 4 trong Khung Tham chiếu Ngôn […]

Back To Top