Thí sinh đăng ký thi tại trung tâm Nam Long
Tài Liệu

Thi thử Tiếng Anh B1 VSTEP Online

Bạn đang cần luyện thi lấy chứng chỉ B1 B2 trên máy tính với bài thi của Bộ Giáo dục. Nhưng chưa biết trình độ ra sao để đăng ký lớp ôn luyện phù hợp. Để chủ động trong thời gian biểu của từng người ngoại ngữ Nam Long thiết kế bài thi chuẩn. Theo đúng dạng thi trên máy tính nhằm giúp bạn đánh giá năng lực của chính mình.

Chọn đề thi thử B1 B2 VSTEP bài thi trên máy tính

$Free

Thi Thử Đề Listening

Với 35 câu hỏi thi trong 30 phút
Điểm mỗi câu 0.28
B1 cần đạt 15/35
B2 cần đạt 22/35

Tham Gia
$Free

Thi Thử Đề Reading

Với 4 đoạn văn với 40 câu hỏi
Điểm mỗi câu 0.25
B1 cần đạt 16/40
B2 cần đạt 24/40

Tham Gia
$Free

Thi Thử Đề Writing

Với 2 phần thi viết
Thư 1/3 điểm ,
Luận 2/3 điểm
B1 cần đạt 4.0/10
B2 cần đạt 6.0/10

Tham Gia

PHẦN THI NÓI:
Part 1:
Let’s talk about family.
-What type of family do you prefer, nuclear family or extended family? Why?
-What type of family is the most popular in your country?
Let’s talk about school.
-What is/was your favourite subject at school? Why?
-What type of schools will be available in the future?

Part 2: Situation:

Part 3:Topic: Examinations are  not necessary.

Follow-up questions
-Do you think schools are necessary? Why/why not?
-How does modern technogy change the way people study?
-Do you think that traditional schools will disappear in the future because of the development of modern technology?
 
Note: You do not need to answer all the questions.