Thứ 2 Đến Thứ 7: 8h00-17h30
Thi Thử Tiếng Anh B1 VSTEP Có Đáp Án
Home » Thi Thử Tiếng Anh B1 VSTEP Có Đáp Án

GIỚI THIỆU VỀ BÀI THI VSTEP 4 KỸ NĂNG

PHẦN 1: LISTENING (35 Câu Thi 45 Phút)

De-thi-thu-vstep-b1-b2-part1

Phần Trả Lời

Bắt Đầu Phần Phần Thi Listening Part 1

De-thi-thu-vstep-b1-b2-part2.1.2
De-thi-thu-vstep-b1-b2-part2. 3
De-thi-thu-vstep-b1-b2-part3.1
De-thi-thu-vstep-b1-b2-part3.2