Bài Viết: Blog
Blog
Blog
By admin | |
Cập Nhật Lịch Thi Tiếng Anh VSTEP Tháng 5/2024
By admin | | 0 Comments |
Các trường thường chốt danh sách đăng ký thi trước 12-14 ngày. Hoặc ngưng nhận nếu đã đủ số lượng thí sinh dự thi. Bạn sẽ được tham gia thi 1 buổi 3 tiếng cho 4 kỹ năng nghe nói đọc viết.
Cấu Trúc Bài Thi Tiếng Anh B1 B2 Như Thế Nào?
By admin | | 0 Comments |
I.Cấu Trúc bài thi tiếng anh B1 Vstep 1.Cấu Trúc