Bài Viết: DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM.

(Dữ liệu cập nhật đến ngày 10/07/2023) - Lịch thi gần nhất bên dưới.

STTTên đơn vị
1Trường ĐH Sư phạm HCM
2Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế
3Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội
4Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
5Đại học Thái Nguyên
6Trường Đại học Cần Thơ
7Trường Đại học Hà Nội
8Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
9Trường Đại học Vinh
10Trường Đại học Sài Gòn
11Trường ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
12Trường Đại học Trà Vinh
13Trường Đại học Văn Lang
14Trường Đại học Quy Nhơn
15Trường Đại học Tây Nguyên
16Học viện An ninh Nhân dân
17Học viện Báo chí Tuyên truyền
18Trường ĐH Công Thương TP. HCM
19Trường Đại học Thương mại
20Học viện Khoa học Quân sự
21Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
22ĐH KHXH và Nhân Văn, ĐHQG TP. HCM
23Học viện Cảnh sát Nhân dân
24Đại học Bách Khoa Hà Nội
25Trường Đại học Nam Cần Thơ
26Trường Đại học Ngoại thương
27Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM
28Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM
29Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
30Trường Đại học Lạc Hồng

LỊCH THI VSTEP GẦN NHẤT CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM.

STTTên đơn vịNgày Thi & Chốt hồ sơ
1ĐH Sư phạm HCM21/10/2023 - Chốt 10/10/2023
2ĐH Ngân Hàng27, 28, 29/10/2023 - Chốt 15/10/2023
3ĐH Văn Lang21-22/10/2023 - Chốt 14/10/2023
4ĐH Sài Gòn18/11/2023 - Chốt 08/11/2023
5ĐH Công Nghiệp HCM28-29/10/2023 - Chốt 16/10/2023
6ĐH Cần Thơ4-5-6-7/11/2023 - Chốt 15/10/2023
7ĐH Kinh Tế Tài Chính HCM28-29/10/2023 - Chốt 18/10/2023
8ĐH KHXH&NV HCM25-26/10/2023 - Chốt 15/10/2023

Mẫu Chứng Chỉ Chuẩn Của Kì Thi VSTEP 6 Bậc A2, B1, B2, C1 Của Bộ Giáo Dục